-- Adversting 9 --

siber güvenlik

Başkanlar çiftçilerin sorunlarını iktidara ilettiler..

Pamukova dahil 13 ilçe Ziraat Odası Başkanı İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar nezaretinde AK Parti Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen, Şaban Dişle, İl Başkanı Fevzi Kılız ve il yöneticileriyle bir araya gelerek Sakarya çiftçisinin sorunlarını ilettiler..

01:18:48 | 2017-08-23

Reisoğlu Tesislerinde yapılan toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen, Şaban Dişli, İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Erkut Aşoğlu, Yunus Tever, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir, Müdür Yardımcısı İsmail Kaya, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Erdinç Eryılmaz, Kocaali Ziraat Odası Başkanı TamerTunca, Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, Sapanca Ziraat Odası Başkanı Necati Başar, Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran, Taraklı Ziraat Odası Başkanı Ruhi Avdan, Söğütlü Ziraat Odası Başkanı Recep Özlü, Ferizli Ziraat Odası Başkanı Rıdvan Eren, Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, Karapürçek Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Yıldırım ve Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık katılmışlardır.

Taleplerin tespiti

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Sakarya ilindeki ziraat odaları, her ay düzenli olarak ilçelerimizde, ilçe kaymakamlarının, belediye başkanlarının, ilçe tarım müdürlerinin, mahalle muhtarlarının, ziraat odaları delegelerinin, çiftçilerimizin ve zaman zamanda il tarım müdürünün katılımıyla çiftçilerimizin sorunlarını ve taleplerini tespit etmeye yönelik geniş katılımlı toplantılar yapmaktadır. Tespit ettiğimiz sorunları ve çiftçilerimizden gelen talepleri, milletvekillerimize ve AK Parti İl Teşkilatına aktarmak ve çözüm bulmak için bu toplantıyı düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan toplantı sonrasında çözüm bekleyen sorunlar ve talepler şöyle açıklandı

“1-İlimizdeki bitkisel üretim yapan tarımsal işletmelerin sahip oldukları ortalama arazi büyüklüğü 25 dekar civarındadır. Sahip olunan bu arazide en az 5 ve üzeri parsellerden oluşmaktadır. Böyle bir yapıda bitkisel üretim yapmak, bir taraftan maliyetleri arttırırken, diğer taraftan da parseller etrafındaki arazi arkları sebebi ile en az %15 civarında bir alanın üretim dışında kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu sebepledir ki; Sakarya ili en kısa zamanda Tarım Bakanlığı tarafından arazi toplulaştırma projesine dahil edilmelidir.

2- Son günlerde gündeme gelen gümrük vergisiz mısır, buğday, arpa, canlı hayvan ve kesilmiş löp et ithalat izninin, üreticimizin hasat döneminde uygulamaya konulması üreticilerimizi mağdur edecektir. Milletvekillerimizin, Tarım Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, ürün hasat döneminde ithalat izinlerinin uygulanmamasının sağlanması üreticilerimiz  tarafından talep edilmektedir.

3- İlimizde gerek tarım müdürlüklerindeki personel yetersizliği ve gerekse teknik elemanların masa başı bürokratik işlerde çalıştırılması bir taraftan destekleme ve belge talebi ile ilgili başvurularda aksaklıklara, diğer taraftan da üreticilerimizin teknik bilgi talebinde de yetersizliklere sebebiyet vermektedir. Bu sebeple; Tarım Bakanlığı’ndan, ilimize daha fazla personel gönderilmesi ve teknik personelinde masa başında kalmasına sebebiyet veren destekleme başvuru işlemlerinin Ziraat Odalarına devredilerek, teknik personelin arazide hizmet verir hale gelmesi üreticilerimiz ve Ziraat Odaları tarafından talep edilmektedir.

4- Sakarya’nın İPARD kapsamına alınması ve bu kapsamdaki kırsal kalkınma yatırımlarına sağlanacak hibe desteklerden faydalanma imkanı sağlanması, üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

5- İlimiz, Tarım Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kırsal kalkınma hibe desteklerinden hak ettiği payı alamamaktadır. Bazı kırsal kalkınma hibe desteklerinden de hiç yararlanamamaktadır. 2017 yılı içerisindeki 500 başa kadar damızlık dişi hayvan alımı, bina yapımı ve ekipman alımı ile ilgili %50 hibe destekli uygulamada kapsam içine alınan 12 ilin arasında Sakarya yer almamıştır. İlimizin merkezi idare tarafından oluşturulan ve ilimize zenginlik katacak bu tür imkanlardan daha fazla faydalanması üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

6- 2017 yılının  fındık hasadının başladığı şu günlerde, bu yılki beklenen rekoltenin geçmiş yıllar ortalama iç piyasa ve ihracat tüketimimizin üzerinde olmasından dolayı, üreticinin tüccarın eline kalarak, fiyatların hızla aşağı geleceği endişesi ile üreticilerimiz, TMO’nun devreye girerek rekabet ortamı oluşturmasını ve fındık üreticilerine sahip çıkmasını beklemiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ da bu beklentiyi görerek, 21.08.2017 tarihinde TMO’nun alımlara başlayacağını açıklamıştır. Ancak açıklanan fiyat üreticilerimizi memnun etmemiştir. Bu fiyatın yükseltilerek revize edilmesi üreticilerimiz tarafından beklenmektedir.  TMO’nun ilimizde üretimin yoğun olarak bulunduğu ilçeleri dikkate alarak en az 3 yerde alım merkezleri oluşturması ÇKS kaydı dikkate alınarak üreticilerden alınacak fındık miktarının dekar başına 160 kg olarak belirlenmesi, %7 nem oranına kadar alım yapılması üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

7. İlimizde iklim şartları sebebi ile rutubeti yüksek dane mısır üretimi gerçekleşmektedir. TMO’nun 20 rutubet ve üzeri yüksek rutubetlerdeki alım fiyatları, piyasadaki özel sektör alıcılarının fiyatlarının altında kaldığından, mısır üreticileri lehine rekabet oluşturarak alım yapamamaktadır. Dolayısıyla, Sakarya’daki mısır üreticileri devletin taban fiyat açıklayarak yapmış olduğu mısır destekleme alımından faydalanamamaktadır. Sakarya çiftçisi sadece dane mısır desteğinden, diğer mısır yetiştiren üreticiler gibi aynı oranda faydalanabilmektedir. Düşük rutubetli %14- %20 aralığında mısır yetiştiren Adana, Konya, Urfa, Aydın vb. İllerin üreticileri TMO’nun piyasanın üzerindeki mısır destekleme alım imkanından faydalanırken, aynı zamanda dane mısır desteğinden de faydalanmaktadırlar. Bu durum bahse konu illerdeki üreticilerin hem fiyat hem de destekleme pirimi ile  iki taraftan desteklenmesini sağlamaktadır. Sakarya ilindeki mısır üreticilerimiz, TMO’nun alım yaparak, fiyat desteklemesinden faydalanamadıkları için, dane mısır prim desteklerinin arttırılmasını talep etmektedirler.

8- Tarım Kredi Kooperatiflerine ait Akyazı İlçesi Osmanbey Mahallesi sınırları içinde faaliyet gösteren yem fabrikasının, mısır alım ve stoklama imkanlarının yapılacak yatırımla arttırılması, Akyazı ve Hendek bölgesindeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortağı mısır üreticilerinin ürünlerini değerlendirmesine ve piyasada rekabet oluşmasına önemli katkı sağlayacağından bölgedeki bütün mısır üreticilerinin de lehine bir durum oluşturacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile temasa geçilerek, yatırım yapılmasının sağlanması üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

9- Orman vasfını kaybetmiş olup, üzerinde tarımsal üretim yapılan ancak orman arazisi gözüken yerlerde vasıf tespitine ve bu alanların orman dışına bırakılmasına yönelik kadastro çalışmasının yapılması üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

10- İlimizde lisanslı depoculuğun faaliyete geçirilmesi, özellikle fındık üreticileri tarafından talep edilmektedir. Fındık üreticilerimizin hasat sonrasında ürünlerini saklamalarını sağlayacak depolama imkanlarının olmaması, üreticiyi ya malını satmaya yada fındık tüccarlarına emanete bırakmaya zorlamaktadır. Her iki durumda da arz talep dengesi üretici aleyhine bozulmakta ve yine üretici aleyhine fiyat istikrarsızlığı oluşmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için üreticilere ürünlerini bekletebilecekleri güvenli depoculuk hizmetinin İlimizde faaliyete geçirilmesi üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

11- Geyve ve Pamukova ilçelerindeki üreticilerimiz tarımsal sulamada elektrik kullanabilme imkanının sağlanmasını istemektedirler. Geyve ve Pamukova bölgesindeki meyve üretimi yapan üreticilerimiz sulamada benzin ve mazot yakıtlı motorlarla sulama yaptıklarında maliyetlerinin çok yükseldiğini bu sebeple arazilerinin bulunduğu yerlere elektrik hatları çekilmesini talep etmektedirler.

12-Tarım arazilerinin bulunduğu tarla yollarının bakım ve onarım eksikliği ve yine tarım arazilerinin bulunduğu yerlerdeki ana su tahliye kanallarının bakımsızlıktan dolması sebebi ile üreticilerimiz ürünlerini ekmelerinden, hasat etmelerine kadar geçen süre içerisinde sıkıntılar yaşamaktadır. Üreticilerimiz tarla yollarının ve ana su tahliye kanallarının belediyeler tarafından bakım, onarım ve temizleme çalışmalarının yapılmasını talep etmektedirler.

13- İlimizde belediyelere ait hayvan kesimhanelerinin, Bakanlık tarafından aranan şartları yerine getiremedikleri için kapanması, birçok ilçemizde hayvancılık ile iştigal eden üreticilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Hayvancılıkla iştigal eden üreticilerimiz, bakanlık tarafından aranan şartlara uygun hayvan kesimhanelerinin ve hayvan pazar park yerlerinin yapılarak faaliyete geçirilmelerini talep etmektedir.

14- Geyve Bölgesi Sulama birliklerine ait sulama kanallarının fiziki yeterliliğini kaybetmiş olması, tarımsal sulamayla üretim yapan üreticilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Bu kanalların DSİ ve Büyük Şehir Belediyesi tarafından kapalı kanal şekline dönüştürülerek, fiziki şartlarının iyileştirilmesi üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir. Yine Hendek ilçemizin Şeyhler, Aşağıçalıca, Tozak, Karatoprak, Hallaç ve Çobanyatak mahallelerinde sulama imkanı sağlayacak DSİ tarafından 2008 yılında başlatılan ancak sonuçsuz kalan gölet çalışmasının da tekrar başlatılması bölgedeki üreticiler tarafından talep edilmektedir. Yine Akyazı İlçesinin Dokurcun Mahallesi ve Taşburun mahallesindeki üreticilerimizde, DSİ tarafından su kaynaklarından tarımsal arazilere su getirerek sulama imkanı sağlayacak kapalı sistem su kanallarının yapımını talep etmektedirler.

15- Acarlar longozunda yağışın ve suların azaldığı dönemde su tutma amacıyla Roçkan kanalının daraltılarak önünün tıkanması, Kaynarca İlçesinin Büyükyanık, Turnalı, Birlik, Başoğlu, Ortaköy ve Yeşilova Mahallelerinde yaklaşık 20 bin dönüm alanın aşırı yağışlarda sular altında kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumdan zarar gören üreticilerimiz, kendilerine zarar veren bu durumun ortadan kaldırılmasını ve bahse konu alanda suların az olduğu dönemde su tutmayı yağışların çok olduğu dönemde de açılarak suyun akışını sağlayacak bir kapak sisteminin devreye sokulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedirler.

16- Ortaköy ve Ballıkaya Barajının bulunduğu bölgelerde oluşturulan 300 metrelik mutlak koruma ve 700 metrelik kısmi koruma bantlarında üreticilerimizin ekonomik kayıplarını ortadan kaldıracak ve ekonomik gelir sağlayacak iyi tarım uygulamalarının başlatılması üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.

17- Sakarya ilinin tamamını Büyükşehir kapsamına alan yasadan önce Özel İdare tarafından İlçelerde küçük üreticilere sağlanan tohumluk (yonca, fiğ), fide (aşılı ceviz ve meyve fidesi), çilek bahçesi ve süs bitkisi üretim bahçeleri oluşturma desteklerinin Büyük Şehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığınca da devam ettirilmesi ve üreticilerimize teknik danışmanlık sağlayacak, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim istihdam etmesi üreticilerimiz tarafından talep edilmektedir.”

Çalışma yapılacak

Çiftçilerin taleplerinin ve sorunların aktarılmasından sonra söz alan AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, il teşkilatı olarak çiftçilerin sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için milletvekilleri ile beraber gerekli çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Bakana ileteceğim

Toplantıda söz alan Milletvekili Mustafa İsen, “Böyle bir toplantıda çiftçi temsilcisi odaların bir araya gelmesinden mutlu oldum. Her sorunu çözemeseler de iletilen sorunları ve talepleri çözme gayreti içerisinde olacaklar. Bize iletilen talepleri ve sorunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanına ileteceğiz. Ankara’da veya bakanın ilimize gelmesi durumunda Ziraat Odalarıyla birlikte sorunların aktarılmasını ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasını sağlayacağız. Bu tür toplantıların bundan sonrada devam ettirilmeli. İlçelerde yapılan geniş katılımlı çiftçi toplantılarına katılmayı arzu ediyorum” dedi.

İmkanlar doğrultusunda

Toplantıda söz alan Milletvekili Şaban Dişli’de, yapılan toplantının hayırlı olmasını dileyerek, bu karşılıklı diyalog ortamının devam ettirilmesini, ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve bütçe imkanları doğrultusunda sorunların çözümüne ve taleplerin yerine getirilmesine gayret edeceklerini ifade etti. 

 
ETİKET :  Pamukova Başkanlar çiftçilerin sorunlarını iktidara ilettiler

Tümü