-- Adversting 9 --

siber güvenlik

İŞÇİ HANGİ DURUMLARDA SÖZLEŞMEYİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR?

Sözleşmenin sona eriş şekli önemlidir. Zira buna göre tazminat sorumluluğu doğar yahut doğmaz. İşçi açısından hangi durumlarda sözleşmenin feshedilmesi haklı neden oluşturur? Bir başka deyişle işçi hangi hallerde iş sözleşmesini feshederse tazminata hak kazanır? Yazımızda bu sorunun cevabını aradık.

22:40:20 | 2019-05-13
Av.Doğukan ERDEM
Av.Doğukan ERDEM      av.dogukanerdem@outlook.com

İşçi hangi durumlarda sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir?

İşçinin hangi hallerde sözleşmeyi haklı olarak feshedeceği kanunda yazılıdır. İş kanununun 24. Maddesi  “işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığıyla fesih nedenlerini üç başlıkta toplamıştır. Bunlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı sebeplerdir. Şimdi bu başlıkları inceleyelim.

Sağlık sebepleri ile işçinin derhal fesih hakkı

“İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.”

Örneğin, hamaliye işlerinin olduğu bir işyerinde işçinin bel fıtığı olması ya da gürültülü bir çalışma ortamı olan işyerinde işçinin işitme kaybı yaşaması gibi.

 “İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.”

Burada iki durum önemlidir: İlki işçinin kendisinin tutulduğu bir hastalık söz konusu değildir. İkincisi işçinin hastalığa tutulan işçi ya da işveren ile sürekli olarak ve yakından görüşmeler gerçekleştiriyor olması gereklidir.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle derhal fesih hakkı

“İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.”

“İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.”

“İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.”

“İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.”

“İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse. “

“Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.”

Zorlayıcı sebepler ile işçinin derhal fesih hakkı

“İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.”

Bir sonraki yazımızda benzer bir konu ile birlikte olacağız.

Kalın sağlıcakla.
ETİKET :  Pamukova Doğukan Erdem İşçinin sözleşmeyi feshedmesi

Tümü