-- Adversting 9 --

siber güvenlik

Kamulaştırma ile ilgili merak edilenler..

Kamulaştırma; tarla, bahçe, ev gibi taşınmazlara bedeli ödenmek şartıyla, sahibinin rızası aranmaksızın kamu adına el konulmasıdır. Bu yazımızda, genel olarak kamulaştırma sürecinden bahsedilecek, kişilere sahip olduğu haklar hatırlatılmaya çalışılacaktır.

22:41:28 | 2019-04-28
Av.Doğukan ERDEM
Av.Doğukan ERDEM      av.dogukanerdem@outlook.com

Kamulaştırma süreci nasıl işlemektedir?

Kamulaştırmayı yapacak olan idare, önce bir plan yapar ve nereleri kamulaştıracağını belirler. Bu idare Karayolları Genel Müdürlüğü olabilir. Devlet Su İşleri ya da belediyeler olabilir. İdare kamulaştırılacak yerleri belirledikten sonra atadığı bilirkişiler vasıtasıyla taşınmazların değerini tespit eder. Sonra uzlaşma komisyonu kurulur ve yerler vatandaştan davasız olarak satın alınmaya çalışılır. Anlaşma sağlanırsa sorun yok. Fakat rakamda uzlaşı sağlanamazsa yerlerin bedelini mahkeme belirler. İşte bu davaya “kamulaştırma davası” denir.

Uzlaşmak zorunlu mu?

Kamulaştırmada izlenecek ilk yol “uzlaşma” yoludur. Ancak uzlaşmak zorunlu değildir. İstenilen rakam teklif edilmezse, uzlaşma teklifi reddedilebilir. Bu durumda dava aşamasına geçilir ve dava sürecinde mahkeme, atayacağı bilirkişiler vasıtasıyla yerinde keşif yaparak kamulaştırma bedelini tespit eder.

Kamulaştırma davasında mahkeme masraflarını kim ödemektedir?

Bütün masraflar kamulaştırma davasını açan idare tarafından ödenmektedir. Yüksek Mahkeme mal sahibinin üzerine bırakılan avukat ücretini adil bulmayarak bozmaya konu yaptığını da belirtelim. Hal böyle olunca mal sahipleri hiçbir masraf veya ücret ödemek durumunda kalmamaktadır.

İpotekli arazilerin kamulaştırma bedelini kim almaktadır? 

Kamulaştırma bedeli ipotek lehtarına ödenir ve mevcut borcundan düşülür.

Kamulaştırma kararına karşı itiraz edilebilir mi?

Kamulaştırmayı hiç kabul etmeyen mal sahibi iptal davası açma hakkına sahiptir. Ancak bu davanın açılması süreye bağlıdır. Buna göre kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açabilir.

Kamulaştırmadan arta kalan kısım işe yaramaz ise ne yapılabilir?

Bir kısmı kamulaştırılan maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değilse, mal sahibi kendisine kamulaştırma davası açıldığının tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurursa artan kısmın da kamulaştırılması zorunludur.

Kamulaştırma ile ilgili en merak edilen ve önemli konuları aktarmaya çalıştık.

İmkan olursa, bir sonraki yazımızda da yine merak edilen konuları yazacağız.

Hak üzere olmayı ve hak üzere ölmeyi Cenab-ı Hakk hepimize nasip etsin. Kalın sağlıcakla.
ETİKET :  Doğukan Erdem Kamulaştırma ile ilgili merak edilenler

Tümü