-- Adversting 9 --

siber güvenlik

O Fabrikaya Belediyeden İzin Yok..!

Pamukova belediye başkanı Cevat Keser, Pamukova Bacı Mahallesinde kurulacak olan, mühimmat üretim tesisi ile ilgili bu sert basın açıklamasını yaptı. '' Pamukova belediyesinden izin çıkmıyacaktır. '' dedi.

16:30:22 | 2018-06-13

 13 HAZİRAN 2018 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı internet sitelerinde çıkan bir haberde merkezi Adana’da olan bir firma tarafından ilçemiz Bacıköy Mahallesinde Harp Araç ve Gereçleri ile Hafif Silah Mühimmatı, Av Fişeği, Sivil Patlayıcı Üretim Depolama Tesisi kurulacağı belirtilmiştir. Haberde yerin hazineye ait olduğu, Sakarya Defterdarlığı tarafından 25/05/2017 tarihinde Adanalı firmaya 49 yıllığına tahsis edildiği ve Pamukova Kaymakamlığı tarafından da 12/06/2017 tarihinde ilgili tesisin kurulması için ÖN İZİN verildiği belirtilmiştir.
Öncelikli belirtmek isteriz ki; Pamukova Belediyesi olarak halkımızın onay vermediği hiçbir işe, işleme bizlerin onay vermesi söz konusu değildir. 

Süreç belediyemiz tarafından yakinen takip edilmekte ve kurulması düşünülen araziye komşu olan 3 mahalle muhtarımızla birlikte söz konusu işletmenin bölgemize kurulmasını engellemek adına girişimler yapılmaktadır. Belediye olarak bu konuda yapılması gereken her ne varsa halkımızın menfaatleri ve yasalar çerçevesinde yapılacaktır. 

Pamukova Belediyesi olarak biz konuya tarafız ve tarafımızda halkımızın yanıdır. Pamukova Belediye Başkanlığı olarak ilgili fabrikanın kurulma aşamalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna şimdiden OLUMSUZ GÖRÜŞ vereceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz.

İşin daha 1/5000 - 1/1000’lik imar/plan düzenlemeleri, ruhsat ve iskan aşamaları vardır. Bunlar belediyenin OLUR’una tabidir ve biz bu makamlarda olduğumuz sürece de böylesi bir tesise izin çıkması mümkün değildir. Haber seçim öncesi algı yaratmak, o bölgede yaşayan halkımızı hükümetimize karşı provoke etmek amacıyla kasıtlı olarak servis edilmiştir. 

Pamukova Belediye Başkanlığı olarak bu konuyla ilgili vatandaşlarımızla birlikte gerek hukuki gerekse de idari olarak dayanışmamız devam edecek olup, sürecin her aşamasının TAKİPÇİSİ olacağımızı bilmenizi isteriz.
Vatandaşımız gayet müsterih olsun, onların mübarek oylarıyla oturduğumuz bu koltukta onların müsaade etmediği, karşı çıktığı, havaya, doğaya, çevreye, insana ve tarıma zararı dokunacağını düşündüğümüz bu işletmeye PAMUKOVA BELEDİYESİNDEN İZİN ÇIKMAYACAKTIR.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

( Haber: Levent Tüysüz )pamukovalı arif
Sütten ağzı yanan Mahsun Pamukovalı